Chính sách vận chuyển

Với phương châm Quyền lợi của khách hàng là quan trọng nhất, Điện máy KAIYO xây dựng chính sách vận chuyển dành cho khách hàng như sau:

Điện máy KAIYO giao hàng tới tất cả các tỉnh thành thuộc lãnh thổ Việt Nam.

1. Phí giao hàng cho khách hàng có địa chỉ ở nội thành TP.Hà Nội

- Với đơn hàng trị giá dưới 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn ), quý khách vui lòng trả thêm phí vận chuyển đi trong nội thành TP.Hà Nội là 20.000 (Hai mươi nghìn đồng chẵn)

Với đơn hàng trị giá từ 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn ) trở lên, Quý khách được MIỄN PHÍ vận chuyển.

2. Phí giao hàng cho khách hàng có địa chỉ ở các huyện, tỉnh xa trung tâm TP.Hà Nội.

- Với đơn hàng trị giá dưới 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn ), quý khách vui lòng trả thêm phí vận chuyển là 50.000 (Năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Với đơn hàng trị giá từ 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn ) đến 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn ), quý khách vui lòng trả thêm phí vận chuyển là 20.000 (Hai mươi nghìn đồng chẵn)

Với đơn hàng trị giá từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn ) trở lên, Quý khách được MIỄN PHÍ vận chuyển.